Skrot, space och studiebesök

Internkorgarna på Tor börjar göras iordning med space inför produktionsstarten. Byggnaden för skrothanteringen på västra sidan börjar ta form. Besiktning av brandlarm och annan utrustning börjar närma sig med stormsteg. Under närmsta veckorna sker löpande studiebesök uppe på Tor för våra medarbetare i produktionen.

Besiktningar och provkörningar

Vi är nu inne i en ganska frustrerande tid kopplat till processen, det mesta ser klart ut men inget verkar hända. Det arbetas med mjukvaror och städning av restpunkter ifrån senaste körningen för att kunna köra nästa test som är inplanerat till fredag vecka 45. Besiktning av kontor och personaldel sker även denna vecka och vi hoppas på ett gott betyg. Sprängning och vägbygge vid östra sidan fortgår och fortsättning av asfaltering innanför staketet sker under torsdagen vecka 45.

Inramning av Tor

Staket sätts i alla väderriktningar förutom på östra sidan, där sprängning pågår för en framtida väg för fortsatt inramning av Tor. Samtidigt sker påfyllnad av göt invärtes och säkerhetsstaket sätts runt åldringsugnarna för provstart.

Internkorgar

Våra första internkorgar på Tor börjar bli klara med space. Korglagret har färdigställts för intag och verktygslagret börjar fyllas på med verktyg. Besiktning har påbörjats och igår, onsdag, besiktades huset. Under slutet av vecka 43 körs varmtester igen i pressen fram till sträcken.

Slutdelen av byggprocessen

Just nu är det fokus på mjukvaror och kopplingar mot vår interna IT-miljö och då speciellt mot de första delarna av processen det vill säga götintag, götlager och götugnar.  Våra nya internkorgar har börjat levereras och Tors kontrollrum vid pressen har monterats på plats i hallen. Medan detaljerna i respektive bygg- och processprojekten fortgår så har vi som jobbar lite mer övergripande börjat att knyta ihop säcken i form av att samla ihop dokumentation och sammanställa helheten. En stor del som vi nu snart står inför är våra så kallande ”samordnade funktionsprovningar”, exempelvis då ett larm går så ska brandlarmet ringa upp SOS, stänga ventilationen och öppna brandspjällen.

Loading