Grundbelagd yta för framtiden

Resterande golvyta på Tor som inte innefattas i dagens produktionsflöde har nu grovgjutits och ytskiktet läggs under vecka 16.
 

Södra industriområdet

Tors industriområde har fått en ny vägvisningsskylt som blir Åsedas södra industriområde. Provdriften flyter på enligt plan.

Bygdens byggnad

I stort sett hela fastighetsbyggnationen är gjord av lokala företag som arbetat tätt tillsammans med ProfilGruppen. Det nära samarbetet gynnar hela regionen och har gett ringar på vattnet för såväl andra företag inom samhället.

Loading