Soliga vibbar på Tor

I veckan har vi haft slutsamrådsmöte med miljö- och byggnadsnämnden samt kontrollansvarig med ett positivt slutbesked med godkänt utfall. Inramningen med nytt staket når sitt slutskede under vecka 5.

Nu och då

Det har hänt mycket på 15 månader, ett nytt industriområde har skapats som kommer att heta Södra industriområdet i Åseda. Provdrift har påbörjats och profiler pressas uppe på Tor. En del funktioner i processflödet återstår att åtgärda innan vi är i full drift. Planeringen inför invigningen i maj pågår för fullt.

Provdrift i full gång

Provdriften är i full gång och körs kontinuerligt varje dag. Linjemålningen genom fabriken är färdig och all inventarie är på plats. Operatörerna har flyttat in och börjar bo in sig.

Loading