Tor hälsar oss välkomna tillbaka efter semestern

Under semesterperioden har arbetet på Tor fortsatt med full kraft och vi kan nu konstatera att lejonparten av de stora processinstallationerna nu är på plats. Idrifttagningen av utvalda delar har startat så smått där så är möjligt (säkerheten här är mycket viktig!) medan mekaniska färdigställande och elinstallationer pågår på övriga delar. Arbetet med kontor och personalutrymmen har även påbörjats och förväntas pågå ett par veckor till innan det är inflyttningsdags. Allt följer plan så här långt, vilket Tor är väldigt nöjd med.

Pressen är på ingång

Samtliga åldringsugnar, lyftbord med mera är nu på plats hos Tor och montaget av dessa fortskrider enligt planerat. Pressen är på väg och senaste uppdateringen är att den lämnar Trelleborg kl 09.00 idag, onsdag och är förväntad att komma till Åseda ca kl 12.00. Därefter lyfts den på plats under dagen. Kranen till automatlagret är monterad och de elektriska installationerna pågår. Förberedelser för montaget av verktygslagret här även startat upp. Tors skrivande hand tar nu semester men arbetet på byggplatsen fortsätter lite till, tills dess önskar Tor & hans vänner en härlig sommar!

Stora leveranser på ingång

Det är hektiska dagar uppe på Tor nu i början av juli, stora leveranser är på ingång. Vi förbereder oss för leverans av pressen och åldringsugnarna. Natten till onsdag kommer första leveransen i form av sex lastbilar med våra stora åldringsugnar. Dessa skall tas in i fabriken under onsdagen. Samtidigt kommer även den första stackern att levereras.

För övrigt så är nu de flesta FAT-testerna avslutade utan några större anmärkningar, sträcken är monterad och banorna runt om denna är påbörjade samtidigt som kontor- och personalutrymmen håller på att byggas upp. Många järn i elden…

Tor tar inte semester

Allt rullar på enligt plan uppe på Tor och processgänget åker iväg nästa vecka för att stämma av de sista detaljerna kring färdigställningen med vår leverantör. Tor tar inte semester utan arbetar på under hela sommaren…

Montering och åter montering

Processmontaget fortsätter uppe på Tor och det är många leverantörer igång samtidigt och jobbar. Montering och svetsning av pullerbana, montage av götkran samt förberedelser för kommande montage är de närmsta projekten. Samtidigt fortsätter materialleveranserna in till Tor. I snitt kommer det 2-3 lastbilar per dag med utrustning som vi försöker ställa upp så att det går att montera enligt montageplan. Många av våra kollegor är ute och reser inom de närmsta veckorna och träffar leverantörer för press och götugnar.

Loading