Slutdelen av byggprocessen

Just nu är det fokus på mjukvaror och kopplingar mot vår interna IT-miljö och då speciellt mot de första delarna av processen det vill säga götintag, götlager och götugnar.  Våra nya internkorgar har börjat levereras och Tors kontrollrum vid pressen har monterats på plats i hallen. Medan detaljerna i respektive bygg- och processprojekten fortgår så har vi som jobbar lite mer övergripande börjat att knyta ihop säcken i form av att samla ihop dokumentation och sammanställa helheten. En stor del som vi nu snart står inför är våra så kallande ”samordnade funktionsprovningar”, exempelvis då ett larm går så ska brandlarmet ringa upp SOS, stänga ventilationen och öppna brandspjällen.

Alla vägar bär till Tor

Medan mycket av jobbet senaste månaderna pågått på insidan av Tor så har nu arbetet med vägen för staketsättningen påbörjats på utsidan. Invändigt sker fortsatt arbete med bland annat färdigställande av packen och personalutrymmena.

First hot billet utfört med bra resultat

Igår, onsdag gjordes det första försöket att pressa en profil i TOR som gick över förväntan! Ett göt av den första profilen pressades och därefter kördes tre göt av en andra profil. Lite småproblem inträffade (som alltid) under körningen men det är ju just skälet till att proven görs. En mycket bra dag!

Första torrtesterna vid pressen genomförda

Under veckan har torrtester vid pressen gjorts med gott resultat. Verktygskoken är färdigmonterad och provkörd och Tors personal har blivit utbildade inom området. Asfalteringen runt byggnaden påbörjas under vecka 40. Verktygslagret är under uppsättning och samma sak gäller för personalutrymmena. Inom en snar framtid kan Tor luncha med sina nyfunna vänner i deras fina matsal med fönster som vetter ut mot produktionen.

First hot billet inplanerad

Montagearbete och idriftsättning är det just nu fokus på i packområdet. Vi har preliminärbokat datum för ”First hot billet”, vilket är satt till 2 oktober. Vid den tidpunkten planerar vi att köra processen i ett flöde före och efter pressen. Verktygskoken har i veckan inlett sitt slutskede, samtidigt har utbildning på utrustningen för operatörer och underhållspersonal påbörjats. Byggnationen av personalutrymmen pågår och planeras vara färdigställda inom ett par veckor. Vi har beställt möbler som är planerat att levereras under vecka 42. På utsidan pågår förberedelser för asfaltering runt fastigheten, ritningar för var vi skall asfaltera och var vi skall låta gruset ligga kvar är uppritade. Det kommer att bli ett enkelriktat trafikflöde innanför staketet där tanken är att trafiken ska gå motsols runt byggnaden. Förberedelser för besiktningar och formella slutbesked från kommunen har även påbörjats.

Loading