Tor tar inte semester

Allt rullar på enligt plan uppe på Tor och processgänget åker iväg nästa vecka för att stämma av de sista detaljerna kring färdigställningen med vår leverantör. Tor tar inte semester utan arbetar på under hela sommaren…

Montering och åter montering

Processmontaget fortsätter uppe på Tor och det är många leverantörer igång samtidigt och jobbar. Montering och svetsning av pullerbana, montage av götkran samt förberedelser för kommande montage är de närmsta projekten. Samtidigt fortsätter materialleveranserna in till Tor. I snitt kommer det 2-3 lastbilar per dag med utrustning som vi försöker ställa upp så att det går att montera enligt montageplan. Många av våra kollegor är ute och reser inom de närmsta veckorna och träffar leverantörer för press och götugnar.

Fasadskylten uppe

I förra veckan fick vi upp vår fasadskylt som nu pryder frontväggen av Tor, nu är det bara belysningen som saknas. Under denna vecka har våra processleverantörer fortsatt att montera pullerskena och run-out samtidigt som materialleveranserna fortsätter att strömma in på Tor. Sista golvgjutningen vid pressfundamentet har gjutits under veckan så nu är hela golvet färdigt. Under tisdagen kom det in ett regnoväder med kraftigt skyfall som skapade en större fontän i fastigheten, dessa faktorer går inte att påverka eller förutspå men gör oss mer förberedda inför liknande händelser framgent.

Det lyser på Tor!

Lagom till Tors taklagsfirande förra veckan kom elen igång och lyste upp hela Tor. Sedan dess har arbetet rullat på med installation av pullerbana och korglager som fortskrider enligt plan. Leveranserna in av processdelar fortsätter med ett jämt flöde. Som krona på verket har vi under veckan påbörjat montaget av vår fina fasadskylt.

Mycket är på gång & idag blir det sång!

Installationerna avlöser varandra uppe på Tor, traverserna är placerade på sina kranbanor och el-kraften ska kopplas in under onsdagen, 22/5. I väntan på fler maskinleveranser med bland annat kylbord blir det under onsdagen ett något försenat taklagsfirande för att fira att allt går enligt plan och förhoppningsvis kan projektgruppen stämma upp i skönsång när elen även är igång i eftermiddag.

Loading