Medan mycket av jobbet senaste månaderna pågått på insidan av Tor så har nu arbetet med vägen för staketsättningen påbörjats på utsidan. Invändigt sker fortsatt arbete med bland annat färdigställande av packen och personalutrymmena.