Vi är nu inne i en ganska frustrerande tid kopplat till processen, det mesta ser klart ut men inget verkar hända. Det arbetas med mjukvaror och städning av restpunkter ifrån senaste körningen för att kunna köra nästa test som är inplanerat till fredag vecka 45. Besiktning av kontor och personaldel sker även denna vecka och vi hoppas på ett gott betyg. Sprängning och vägbygge vid östra sidan fortgår och fortsättning av asfaltering innanför staketet sker under torsdagen vecka 45.