I stort sett hela fastighetsbyggnationen är gjord av lokala företag som arbetat tätt tillsammans med ProfilGruppen. Det nära samarbetet gynnar hela regionen och har gett ringar på vattnet för såväl andra företag inom samhället.