I förra veckan fick vi upp vår fasadskylt som nu pryder frontväggen av Tor, nu är det bara belysningen som saknas. Under denna vecka har våra processleverantörer fortsatt att montera pullerskena och run-out samtidigt som materialleveranserna fortsätter att strömma in på Tor. Sista golvgjutningen vid pressfundamentet har gjutits under veckan så nu är hela golvet färdigt. Under tisdagen kom det in ett regnoväder med kraftigt skyfall som skapade en större fontän i fastigheten, dessa faktorer går inte att påverka eller förutspå men gör oss mer förberedda inför liknande händelser framgent.