Montagearbete och idriftsättning är det just nu fokus på i packområdet. Vi har preliminärbokat datum för ”First hot billet”, vilket är satt till 2 oktober. Vid den tidpunkten planerar vi att köra processen i ett flöde före och efter pressen. Verktygskoken har i veckan inlett sitt slutskede, samtidigt har utbildning på utrustningen för operatörer och underhållspersonal påbörjats. Byggnationen av personalutrymmen pågår och planeras vara färdigställda inom ett par veckor. Vi har beställt möbler som är planerat att levereras under vecka 42. På utsidan pågår förberedelser för asfaltering runt fastigheten, ritningar för var vi skall asfaltera och var vi skall låta gruset ligga kvar är uppritade. Det kommer att bli ett enkelriktat trafikflöde innanför staketet där tanken är att trafiken ska gå motsols runt byggnaden. Förberedelser för besiktningar och formella slutbesked från kommunen har även påbörjats.