Igår, onsdag gjordes det första försöket att pressa en profil i TOR som gick över förväntan! Ett göt av den första profilen pressades och därefter kördes tre göt av en andra profil. Lite småproblem inträffade (som alltid) under körningen men det är ju just skälet till att proven görs. En mycket bra dag!