Otroligt mycket arbete sker just nu i hela hallen. Samtliga av våra leverantörer är på plats och det fysiska installationsarbetet börjar bli färdigställt. På många ställen är spänningen påslagen, det märks genom lampor och givare som lyser på olika ställen i hallen. Vissa mindre provkörningar har redan skett på utvalda ställen. Det som kvarstår är montaget av packen som är planerad att levereras till oss inom kort. Samtidigt pågår bygget av kontors- och personalutrymmen på insidan medan vi på utsidan har börjat förbereda för asfaltering av körytorna.