Utanför Tor sker förberedelse inför byggnation av tunnel. Tunneln ska sammansluta våra vägar och förbinda våra produktionsanläggningar med varandra.