Resterande golvyta på Tor som inte innefattas i dagens produktionsflöde har nu grovgjutits och ytskiktet läggs under vecka 16.