Staket sätts i alla väderriktningar förutom på östra sidan, där sprängning pågår för en framtida väg för fortsatt inramning av Tor. Samtidigt sker påfyllnad av göt invärtes och säkerhetsstaket sätts runt åldringsugnarna för provstart.