Arbetet med den nya anläggningen går framåt, under sommaren har markförberedelserna fortsatt med bland annat sprängning och grävning på området.