Processmontaget fortsätter uppe på Tor och det är många leverantörer igång samtidigt och jobbar. Montering och svetsning av pullerbana, montage av götkran samt förberedelser för kommande montage är de närmsta projekten. Samtidigt fortsätter materialleveranserna in till Tor. I snitt kommer det 2-3 lastbilar per dag med utrustning som vi försöker ställa upp så att det går att montera enligt montageplan. Många av våra kollegor är ute och reser inom de närmsta veckorna och träffar leverantörer för press och götugnar.