ProfilGruppen bygger ny presslinje för aluminiumprofiler i Åseda.

Investeringen omfattar en helt ny produktionsanläggning med modern teknik som skapar en produktionsprocess i världklass och möjliggör fortsatt tillväxt i marknaden.
Fabriken kommer att uppföras på ett nytt industriområde i direkt närhet till bolagets befintliga anläggningar i Åseda.

Bakgrunden till investeringen är ProfilGruppens kraftiga tillväxt under de senaste åren genom ökat förtroende och nya affärer hos både nya och befintliga kunder.

Under 2017 levererade ProfilGruppen ca 29 700 ton aluminumprofiler från de befintliga tre presslinjerna och investeringen beräknas tillföra kapacitet om ytterligare cirka 12 500 årston.

Till den nya extruderingslinjen kommer även en ny fastighet uppföras. Totalt uppgår investeringen till cirka 310 Mkr inklusive interna projekterings- och uppstartskostnader. Erforderlig bankfinansiering av investeringen är säkrad.

Projektet startar upp omgående och anläggningen beräknas tas i drift runt årskiftet 2019/2020.