Provdriften är i full gång och körs kontinuerligt varje dag. Linjemålningen genom fabriken är färdig och all inventarie är på plats. Operatörerna har flyttat in och börjar bo in sig.