Provdriften fortskrider och vi tar varje dag nya steg framåt i processflödet.