Provdriften fortlöper på Tor och inramningen av fabriken börjar sätta sig på plats. Växter, tavlor och inventarier har kommit på plats och successivt har en arbetsplats blivit till.