Under veckan har packavdelningen gjort stora framsteg i flödet och vi börjar även där se en tidshorisont för start av provdrift.