Påbörjan av montaget av vår nya kausticanläggning är igång. Ett helt nytt koncept för oss som blir mycket spännande att följa. Övriga montage flyter på enligt plan och monteringen av packen som är det sista stora området att fysiskt montera, har inletts.