Just nu är det fokus på mjukvaror och kopplingar mot vår interna IT-miljö och då speciellt mot de första delarna av processen det vill säga götintag, götlager och götugnar.  Våra nya internkorgar har börjat levereras och Tors kontrollrum vid pressen har monterats på plats i hallen. Medan detaljerna i respektive bygg- och processprojekten fortgår så har vi som jobbar lite mer övergripande börjat att knyta ihop säcken i form av att samla ihop dokumentation och sammanställa helheten. En stor del som vi nu snart står inför är våra så kallande ”samordnade funktionsprovningar”, exempelvis då ett larm går så ska brandlarmet ringa upp SOS, stänga ventilationen och öppna brandspjällen.