Tors industriområde har fått en ny vägvisningsskylt som blir Åsedas södra industriområde. Provdriften flyter på enligt plan.