I veckan har vi haft slutsamrådsmöte med miljö- och byggnadsnämnden samt kontrollansvarig med ett positivt slutbesked med godkänt utfall. Inramningen med nytt staket når sitt slutskede under vecka 5.