Under semesterperioden har arbetet på Tor fortsatt med full kraft och vi kan nu konstatera att lejonparten av de stora processinstallationerna nu är på plats. Idrifttagningen av utvalda delar har startat så smått där så är möjligt (säkerheten här är mycket viktig!) medan mekaniska färdigställande och elinstallationer pågår på övriga delar. Arbetet med kontor och personalutrymmen har även påbörjats och förväntas pågå ett par veckor till innan det är inflyttningsdags. Allt följer plan så här långt, vilket Tor är väldigt nöjd med.