Elförsörjning och fibern till Tor är på plats. Toppgjutningen av golvet påbörjas under vecka 17. Om två veckor börjar våra leverantörer att installera/montera processdelar. Vi checkar av delmål efter delmål till färdig byggnad.