Våra kreativa medarbetare har lämnat förslag på vad den nya pressanläggningen ska heta och valet föll på TOR.

Avsikten är att namnet ska föra tankarna till en kraftfull herre som med blixt och dunder ska leverera profiler. Samtidigt tror vi att han ska passa in i gänget med Eva, Mia och Max, som är de andra pressarna.